ارکان جشنواره دوره دوم

دومین دوره همایش ملی نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی، در روز سه شنبه 24 آبان ماه 1396 و در مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران، با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
در این دوره شرکت های مختلف صنعـتی، تجاری و خدماتی از سراسرکـشور از نظر مشـتری مداری مورد ممیزی و ارزیابی قرار گرفتند که مولفه های ارزیابی آن ها عبارت بودند از: ویژگی های مدیران مشتری مدار، شناخت درست مشتری، ایجاد اهمیت در سازمان جهت مشتری مداری، خدمت به مشتری، احترام برای مشتری، احساس برنده شدن در مردم، بهره مندی از توان مردم به عنوان مانع اظهارات مخرب، افزایش ظرفیت انتقاد پذیری سازمان، هدایت مردم برای ارائه انتقادات سازنده، پاسخگویی سریع و صریح به انتقاد سازنده مردم و تمایل به قبول اشتباه در مدیران.
مهم ترین سخنرانان این دوره، دکتر سعید خزایی (رئیس مرکز آینده پژوهی دانشگاه تهران)، سید محسن طباطبائی مزدآبادی (نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران)، مرتضی طلایی (نایب رئیس چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران)، دکتر حسینعلی تقی تهرانی (مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و مهندس فریدون پیرلورن (مشاور وزیر راه و شهرسازی) بودند.
هدف از برپایی دومین دوره، توجه به سیاست های ابلاغی برنامه ششـم توسعه مبنی بر اجرای نقشـه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و در راستای سیاست های کلان دولت در راستای اقتصاد مقاومتی بود.