جناب آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی

(معاون وزیر در امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت)

جناب آقای حسین سرافراز

(قائم مقام مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران و آلمان)

جناب آقای دکتر داود دانش جعفری

(عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)

آقای دکتر رضا تقی پور انوری

(عضو شورای عای فضای مجازی و نماینده مجلس شورای اسلامی)

جناب آقای محمد راستاد

( معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی)

جناب آقای دکتر سید ستار هاشمی

(معاون وزیر درحوزه فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

جناب آقای ماهان تیموری

(بنیان گذار هوش مالی و بیزینس کوچینگ در ایران)

جناب آقای دکتر آیت اله ممیز

(عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)

جناب آقای دکتر کرم پور

(دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران)