مقدمه
همانطور که می دانید هر جامعه‌ای در حرکت تحول‌گرایانه به سوی پیشرفت، نیازمند یک الگو و روش حرکتی است. نگرش الگویی به کلید واژه  مشتری‏مداری در تولید ملی و توسعه اقتصادی، چشم‌انداز كلانی به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بالاخص اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی دارد و نیازمند یك اقدام بلندمـدت با نگرشـی ایجابی و دوراندیشـانه می‌باشـد كه به دور از دیدگاه‌هـای رهبر معظـم انقلاب نیز نخواهـد بـود.
در حقیقت تحقق اقتصاد مقاومتي در گرو مديريت جهادي بوده و متناسب با ساختارها و امکانات موجود در کشور است که با انجام يک حرکت جهادي مي توان گام هاي موثري در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي برداشت. از این رو یکی از بهترین ابزارها به جهت تحقق، برگزاری کنفرانس های علمی، همایش ها و سمینارها در این حوزه  به عنوان موتور محرک رویدادهای بزرگ علمی و تحولات فناورانه به شمار می روند.